Förskolan Aprikosen AB Målbild

FÖRSKOLAN APRIKOSEN AB MÅLBILD

Vi vill att varje barn i vår förskola får möjlighet att: utveckla, erfarenheter, kunskaper, färdigheter, förmågor.

inom områdena:
……….nyfikenhet, lust och mod att fortsätta lära.