Vår miljö

Vi arbetar medvetet

För att skapa en bättre miljö kort och långsiktigt stödjer vi arbetet med att ta bort kemikalier i barnens innemiljö. Vi inhandlar material och möbler som är svanen märkta eller ekologiska och utfasningen av gamla textilier fortgår.

Kemikalier som används är godkända för barn som i våra tvålprodukter och Tvätt/diskmedel.

Vi planerar den pedagogiska verksamheten så att vi ska minimera bullrets negativa påverkan med att dämpa belysningen, dela grupper, ha låga bord, isolerande och ljuddämpande material i möbler, mjuka tysta leksaker.

Vi har tvål dispensrar och pappersmatare på alla avd för att minimera smitta,

vi har specifika rutiner vid skötborden, hygienrutiner vid vila

vi följer rekommendationerna från 1177 vårdguiden.