Vår miljö

Vi arbetar medvetet

För att skapa en bättre miljö kort och långsiktigt stödjer vi arbetet med att ta bort kemikalier i barnens innemiljö. Vi inhandlar material och möbler som är svanen märkta eller ekologiska och utfasningen av gamla textilier fortgår.

Kemikalier som används är godkända för barn som i våra tvålprodukter och Tvätt/diskmedel.

Vi planerar den pedagogiska verksamheten så att vi ska minimera bullrets negativa påverkan med att dämpa belysningen, dela grupper, ha låga bord, isolerande och ljuddämpande material i möbler, mjuka förvaringslådor, mjuka tysta leksaker.

Vi har tvål dispensrar och pappersmatare på alla avd för att minimera smitta,

vi har specifika rutiner vid skötborden, hygienrutiner vid vila.